EkoKotel
MG 4

výkon 12-15-20-25-30-35-50 kW

Tento kotel je určen ke spalování černého a hnědého uhlí.

Cena kotle*

12 kW - 60-100m2 - 46 500 Kč

15 kW - 70-120m2 - 46 600 Kč

20 kW - 120-150m2 - 47 500 Kč

25 kW - 150-200m2 - 49 000 Kč

30 kW - 200-250m2 - 51 500 Kč

35 kW - 250-300m2 - 53 500 Kč

50 kW - 300-400m2 - 58 500 Kčkotel na pelety


Kotle pro ústřední vytápění EKO-MAX PREMIUM, je kotel vybavený dvěma spalovacími komorami: automatickou komorou a ruční komorou, vybavenou vodními rošty (popřípadě litinou). Komora s podavačem, podporovaným elektronickým ovládáním odpovídá za hlavní, automatický režim hoření. Kotlové komory jsou obklopeny vodním pláštěm, který urychluje přenos tepelné energie do topného systému.

V kotlích tento typ spalovacího procesu lze také ručně nastavit v situacích, kdy je nedostatečná dodávka elektřiny.

Kotel má velké dveře ruční komory, spalovací komory a přídavného roštu. Všechny vyráběné kotle mají izolované dveře.


Máte otázky? Volejte na číslo 773-277-681


6mm PLECH KOTLE
Výměník tepla z certifikované kotlové oceli třídy P265GH o tloušťce 6 mm
BARVA
Standardně jsou kotle vyráběny v provedení RAL 6029 Za příplatek jsou možné kotle vyrobit v barvě, kterou si zákazník zvolí.
ZÁRUKA
Záruka: 8 let pro těsnost svařovaných spojů, 2 roky pro elektrická zařízení.
EFEKTIVITA KOTLE
Účinnost kotle 90%
ČIŠTĚNÍ KOTLE
Díky horizontálním kanálům se kotel vyčistí čisticími dveřmi na přední straně kotle.
DOPLŇKOVÁ KOMORA
Kotel je vybaven přídavnou komorou pro tradiční vytápění. V komoře se používají vodní rošty ke zvýšení účinnosti kotle.


automatické kotle na pelety

kotel na pelety    kotel na pelety
*Cena bez DPH

Máte otázky? Volejte na číslo 773-277-681